Web katalogy

Firma UNIDATA nabízí digitalizaci a převod lístkových katalogů do obrázkových web katalogů s možností automatizované objednávky a rychlého vyhledávání.

Převod katalogu do elektronické formy zajistí:

  • online přístup do katalogu
  • rychlé vyhledávání v katalogu
  • automatizaci objednávky - automatizovaná objednávka zajistí zasílání katalogizačních lístků společně s identifikací uživatele do výpůjčního protokolul elektronickou formou, odstraní se tím možnost chybného ručního zadání identifikace titulu (signatury) uživatelem
  • bezpečnou zálohu celého katalogu
  • urychlení retrokonverze

pro více informací kontaktujte unidata@unidata.cz nebo 605 445 877