Kramerius

je softwarové řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. digital born dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě. Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky. Je kompatibilní se standardy požadovanými pro dotační program VISK7.

Aktuální verze Kramerius je vyvíjena a průběžně publikována od roku 2009. Navazuje funkčností na předchozí verzi systému Kramerius končící označením 3.3.1.

Vývoj zajišťuje Knihovna AV ČR, Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna v Brně. Technologickým partnerem pro současnou verzi systému Kramerius je firma INCAD, s.r.o. U předchozích verzí byla technologickým partnerem firma Qbizm technologies, a.s. Veškeré informace a komunikace týkající se systému Kramerius jsou zveřejňovány na http://code.google.com/p/kramerius/.

Firma UNIDATA nabízí:

  • instalaci systému
  • import dat
  • replikaci dat s jinými servery (např. s NK ČR)
  • správu systému
  • doporučení vhodného hardwaru

Výhod, které poskytuje řešení digitální knihovny systémem Kramerius, je několik:

  • kompatibilita s Národní knihovnou ČR a Akademií věd ČR
  • velmi nízké náklady na zprovoznění
  • neustálý vývoj systému orientovaný na maximalizaci podpory světových standardů
  • veškeré výsledky vývoje jsou k dispozici všem uživatelům ZDARMA

pro více informací kontaktujte unidata@unidata.cz nebo 605 445 877