Systém Kramerius

je softwarové řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. digital born dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě. Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky. Více na https://system-kramerius.cz/

Firma UNIDATA nabízí:

  • instalaci systému
  • import dat
  • replikaci dat s jinými servery (např. s NK ČR)
  • správu systému
  • doporučení vhodného hardwaru

Pro více informací kontaktujte unidata@unidata.cz nebo 605 445 877