Digitalizace

Firma UNIDATA nabízí rychlou a kvalitní digitalizaci vázaných tisků i volných listů a jejich další zpracování až po finální prezentaci na WWW nebo na CD/DVD. Vhodné pro rozsáhlé převody většího množství titulů do elektronické formy i pro digitalizaci, zpřístupnění a archivaci jednotlivých rukopisů a tisků.

Dle potřeb jednotlivých projektů zajistíme:

  • skenování
  • grafické úpravy
  • vytvoření metadat
  • webový přístup
  • offline CD/DVD verzi
  • archivaci

pro více informací kontaktujte unidata@unidata.cz nebo 605 445 877